Põhimaantee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4-143 Pärnu-Uulu lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamine

Maanteeamet teatab põhimaantee 4 (E67) Tallinna–Pärnu–Ikla km 133,4–143 Pärnu-Uulu lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Pärnu–Uulu teelõigu põhiprojekti koostamise eesmärgiks on riigitee Tallinna–Pärnu–Ikla km 133,4-–43 lõigus tee vastavusse viimine I klassi teele esitavate nõuetega ja liiklusohutuse taseme tõstmine, tõstes sõidumugavust, maantee ja ristmike ning kogujateede teemaa määramine, ristmike ja ristete optimaalsete asukohtade, tehniliselt ja majanduslikult tasuvate lahenduste leidmine ning keskkonnamõju hindamine.

KMH osapooled:

Arendaja ja otsustaja on Maanteeamet (aadress: Teelise 4, 10916 Tallinn; projektijuht Mart Michelis, tel 611 9385, e-post: mart.michelis [at] mnt.ee, KMH kontaktisik Villu Lükk, tel. 611 9368, e-post: villu.lykk [at] mnt.ee).

Projekti koostaja on Skepast&Puhkim OÜ (aadress: Laki 34, 12915 Tallinn; kontaktisik Peeter Škepast, tel. 509 0730, e-post: peeter.skepast [at] skpk.ee).

Keskkonnamõju hindamise läbiviijaks on Skepast&Puhkim OÜ, juhtekspert ja kontaktisik Eike Riis aadress: Laki 34, 12915 Tallinn, tel. 501 1548, e-post: eike.riis [at] skpk.ee).

KMH aruande eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 22.07.2019-23.08.2019 Maanteeameti kodulehel https://pilv.mkm.ee/s/ppc6y1UjtR8mQ6F digitaalselt.

Avaliku väljapaneku vältel saab KMH aruande kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid põhiprojekti koostajale (Skepast&Puhkim OÜ), KMH eksperdile (Skepast&Puhkim OÜ) ning arendajale/otsustajale (Maanteeamet).


KMH aruande avalik arutelu toimub 27. augustil 2019 algusega kell 18.00 Häädemeeste Vallavalitsuses (Pargi tee 1, Uulu küla).