Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0-120,6 Libatse-Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Maanteeamet otsustajana teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 16 alusel riigitee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0-120,6 Libatse-Nurme lõigu põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Projekti eesmärgiks on põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 99,0-120,6 liiklusohutuse taseme tõstmine. Projektiga nähakse ette põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) teemaplaneeringutega kavandatud trassi asukohas 2+2 lahendusega põhimaantee projekteerimine. 
KMH algatati Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja 29.11.2019 otsusega nr 15-7/19/500.

Kavandatava tegevuse arendaja ja otsustaja on Maanteeamet (aadress: Teelise 4, 10916 Tallinn). Kontaktisikuks põhiprojekti puudutavates küsimustes on Maanteeameti taristu arendamise osakonna projekteerimise talituse juhataja Mart Michelis, e-post Mart.Michelis [at] mnt.ee, tel. 5069421, keskkonnamõju hindamise menetlust puudutavates küsimustes Maanteeameti keskkonnatalituse peaspetsialist Kristi Olt, e-post: Kristi.Olt [at] mnt.ee, tel. 5208169.

Keskkonnamõju hindaja on Skepast&Puhkim OÜ (juhtekspert ja kontaktisik Aide Kaar, aadress: Laki põik 2, 12915 Tallinn, tel. 6645808, e-post: aide.kaar [at] skpk.ee). 

KMH programmiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 25.05.2020-08.06.2020.
 

Riigis kehtivatest piirangutest tulenevalt toimub KMH programmi avalik arutelu e-aruteluna MS Teams keskkonnas 10.06.2020 algusega kell 17.30.

E-arutelul saavad osaleda kõik huvitatud isikud. Arutelul osalemiseks palume ennast eelregistreerida, saates selleks e-kiri aadressile jyri.hion [at] skpk.ee.
Koosolekuga liitumise juhend on leitav SIIN (22.55 KB, DOCX).

Kõikidel huvitatud isikutel on e-arutelu salvestist võimalik järele kuulata 7 päeva jooksul alates 12.06.2020 Maanteeameti kodulehel. Lisaks on salvestist võimalik järele kuulata tööaegadel Tori Vallavalitsuse ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse avalikus arvutis 5 tööpäeva jooksul alates 12.06.2020. E-arutelu salvestise kuulamisel tekkinud ettepanekud KMH programmi kohta palub Maanteeamet saata e-posti aadressil maantee [at] mnt.ee või postiaadressile Teelise 4, Tallinn, 10916.

10.06.2020 toimunud KMH programmi avalikku arutelu on võimalik järele kuulata siit.

 

KMH programmi avaliku arutelu protokoll koos lisadega:

 

Maanteeamet
Tallinn, Harjumaa, Teelise 4
Telefon: 6119300
E-post: info [at] mnt.ee