Pöördu Maanteeameti poole

Siin leheküljel olevat vormi kasutades saate esitada Maanteeametile küsimusi, ettepanekuid ja teavet.

 

Selgitustaotlusega saate küsida Maanteeameti seisukohti, tõlgendusi või praktilist infot.
Vastamise aeg on kuni 30 päeva.

Märgukirjaga saate juhtida tähelepanu Maanteeameti mõnele probleemile või puudusele ning saata ettepanekuid probleemide lahendamiseks. Vastamise aeg on kuni 30 päeva.

Teabenõudega saate välja küsida Maanteeameti tehtud kirja, otsuse vms dokumendi. Teabenõude vastamise aeg on 5 tööpäeva.

Kui küsite selgitusi või seisukohti, siis valige teemaks selgitustaotlus. Kui soovite esitada päringut juhtimisõiguse või oma sõiduki kohta valige teemaks vastavalt sõiduk või juhtimisõigus.

Vaie on eriliiki kaebus. Esitage vaie, kui soovite, et Teie õigusi rikkuv Maanteeameti haldusakt (näiteks eksami tulemus) või tegevus vaadatakse üle. Vaie tuleb esitada 30 päeva jooksul vaidlustatavast otsusest või tegevusest teada saamisest. Vaie lahendamise tähtaeg on 10 päeva. Maanteeametil on õigus pikendada vaide menetlust kuni 30 päeva võrra, kui asjaolude selgitamine seda nõuab.

Vaie peab vastavalt keeleseaduse § 10 lg 1 ning § 12 lg 1 olema esitatud eesti keeles.

Vaide esitamiseks lisage väljale Lisa fail digitaalselt allkirjastatud vaie.

Vaide näidisvormi leiate siit. (44.16 KB, PDF)

Palun allkirjastage dokumendid digitaalselt. 

Vaata vajalikke blankette siit.

Sõiduki registritoimingutega seotud teave ja dokumendid. Vastamise tähtaeg saadetakse automaatteavitusega.

Vaata vajalikke blankette siit.

Juhiloa ja juhtimisõigusega seotud teave. Vastamise tähtaeg saadetakse automaatteavitusega.

Vaata vajalikke blankette siit.

Liiklusväliste teabevahendite, liiklusmärkide, kauplemise, spordivõistluse või muu rahvaürituse korraldamise küsimused. Vastamise aeg on kuni 30 päeva.

Vaata vajalikke blankette siit.

Detailplaneeringute, eri-, maakonna- ja üldplaneeringute, ristumiskohtade, teekaitsevööndi, valgustuse, jalg- ja jalgrattatee projektidega seotud küsimused. Vastamise tähtaeg on kuni 30 päeva; projekteerimisnõuete ja ehitusloa eelnõu puhul 10 päeva.

Lubade ja kooskõlastuste puhul tutvu taotluste infoga siin.

Tee-ehituse ja remondi kirjad (eelteated ehitusetööde alustamise kohta, ehituse lõpetamisteated, kaebused seoses ehitustöödega jne). Vastamise aeg on kuni 30 päeva.

Taotlused, millega soovitakse luba teehoiuväliste tööde tegemiseks (tehnovõrkude ja -rajatiste ehk kaablite ja torustike paigaldamine teemaasse) või kokkulepet tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks teemaal.  Vastamise aeg on kuni 30 päeva.

Vaata vajalikke blankette siit.

Teehooldusega seotud kirjad nagu mured teemaal asuvate puude, võsa jms kohta, tolmutõrje ja tolmuvaba katte küsimused. Vastamise tähtaeg on kuni 30 päeva.
 

Taotlused, millega soovitakse riigimaa kasutusõiguse saamist.

Vaata vajalikke blankette siit.

Teema, mis teiste teemade alla ei sobinud.

Blanketi täitmiseks laadige see oma arvutisse, täitke blankett, salvestage, lisage digiallkiri kui see on nõutud ning laadige fail üles. Enne vormi ära saatmist veenduge, et fail on üles laetud.
Failid peavad olema väiksemad kui 10 MB.
Lubatud failitüübid: gif jpg jpeg png txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods bdoc cdoc asice.
CAPTCHA
See küsimus on testimiseks, kas te olete inimene ja vältida automatiseeritud rämpsposti saatmist.
8 + 8 =
Lahenda antud lihtne matemaatiline tehe ja sisesta vastus. Näiteks 1+3 korral sisesta 4.