Projekteerimistingimused

29.11.2019

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 168,681 asuva Kärevere II silla rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks

Võttes aluseks majandus ja taristuministri 16.10.2018. a määrusega nr 55 kehtestatud "Maanteeameti põhimääruse" § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lõiked 1 ja 2, Maanteeamet otsustab:

  • Anda projekteerimistingimused riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 168,681 asuva Kärevere II silla rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks.
  • ... Loe edasi
29.11.2019

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 45 Tartu-Räpina-Värska km 6,086 asuva Põvvatu ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks

Võttes aluseks majandus- ja taristuministri 16.10.2018. a määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lõiked 1 ja 2, Maanteeamet otsustab:

Anda projekteerimistingimused riigitee 45 Tartu-Räpina-Värska km 6,086 asuva Põvvatu ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks.... Loe edasi

26.11.2019

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 24 Tapa–Loobu km 2,279 Valgejõe silla ümberehituse põhiprojekti koostamiseks

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lg 1, § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse „Riigitee 24 Tapa-Loobu km 2,279 Valgejõe silla ümberehituse“ põhiprojekti koostamiseks. 
 ... Loe edasi

25.11.2019

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 241,468 asuva Raiste tee ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks

Võttes aluseks majandus- ja taristuministri 16.10.2018. a määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lõiked 1 ja 2, Maanteeamet otsustab:

  • Anda projekteerimistingimused riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 241,468 asuva Raiste tee ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks.
  • ... Loe edasi
25.11.2019

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 1 Tallinn-Narva (E20) km 150,518 Saka ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse „Riigitee 1 Tallinn-Narva (E20) km 150,518 Saka ristmiku ümberehituse“ põhiprojekti koostamiseks.... Loe edasi

25.11.2019

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 45 Tartu-Räpina-Värska km 4,656 asuva Lohkva ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks

Võttes aluseks majandus ja taristuministri 16.10.2018 määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lõiked 1 ja 2, 
 
Otsustab Maanteeamet: 
 
Annan projekteerimistingimused riigitee 45 Tartu-Räpina-Värska km 4,656 asuva Lohkva ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks vastavalt lisale. ... Loe edasi
25.11.2019

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 39 Tartu-Jõgeva-Aravete km 43,475 asuva Eristvere ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks

Võttes aluseks majandus ja taristuministri 16.10.2018 määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lõiked 1 ja 2, 

Otsustab Maanteeamet: 

Annan projekteerimistingimused riigitee 39 Tartu-Jõgeva-Aravete km 43,475 asuva Eristvere ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks vastavalt lisale.  
 ... Loe edasi