Projekteerimistingimused

20.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 53 Laidu tee rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 53 Laidu tee rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

10.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 22252 Lohkva–Kabina–Vanamõisa km 3,246-3,346 asuva Kabina silla ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 22252 Lohkva– Kabina–Vanamõisa km 3,246-3,346 asuva Kabina silla ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

09.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigiteede 11608 Vana-Narva mnt km 0,0-1,11 ja 11607 Saha–Loo tee km 0,43-1,82 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigiteede 11608 Vana-Narva mnt km 0,0-1,11 ja 11607 Saha–Loo tee km 0,43-1,82 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

06.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11260 Jõelähtme–Kemba km 23,8-24,2 liiklusohtliku koha ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11260 Jõelähtme– Kemba km 23,8-24,2 liiklusohtliku koha ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

06.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11250 Viimsi–Randvere km 9,7-10,3 kergliiklustee ja teeületuskohtade rajamine ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11250 Viimsi– Randvere km 9,7-10,3 kergliiklustee ja teeületuskohtade ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

06.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11230 Harju-Risti–Riguldi–Võntküla km 3,0-6,6 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse 11230 Harju-Risti–Riguldi– Võntküla km 3,0-6,6 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

06.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11260 Jõelähtme–Kemba km 6,26-6,35 liiklusohtliku koha ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11260 Jõelähtme– Kemba km 6,26-6,35 liiklusohtliku koha ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

03.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 23135 Väheru–Tagula–Lauküla km 0,736-0,826 asuva Ärnu silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 23135 Väheru–Tagula– Lauküla km 0,736-0,826 asuva Ärnu silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

03.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 17152 Vohnja–Kadrina km 8,710 Undla silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse 17152 Vohnja–Kadrina km 8,710 Undla silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

02.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 14103 Esku–Pilistvere–Arussaare km 8,794 Pilistvere silla ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 14103 Esku–Pilistvere– Arussaare km 8,794 Pilistvere silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

02.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 10 Risti– Virtsu–Kuivastu–Kuressaare km 42,86 asuva Lihula ristmiku ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 10 Risti–Virtsu– Kuivastu–Kuressaare km 42,86 asuva Lihula ristmiku ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

02.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 1 Tallinn–Narva km 143,5-144,3 Varja–Voorepera lõigu ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas 01.06.2020. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 1 Tallinn–Narva km 143,5-144,3 Varja–Voorepera lõigu ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

02.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 3 Jõhvi– Tartu–Valga km 103,650-109,543 Pataste–Igavere lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 103,650-109,543 Pataste–Igavere lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

02.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 24124 Viljandi–Suure-Jaani km 10,25-10,50 lõigul liiklusohtliku koha kõrvaldamise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 24124 Viljandi–SuureJaani km 10,25-10,50 lõigul liiklusohtliku koha kõrvaldamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

26.10.2020

Projekteerimistingimuste andmine 52 Viljandi– Rõngu km 25,093-41,42 Mustla–Kaubi lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 52 Viljandi–Rõngu km 25,093-41,42 Mustla–Kaubi lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

Lehed