Projekteerimistingimused

13.01.2022

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 14178 Pikknurme–Härjanurme km 10,942 asuva Kaatvere silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 22.12.2021 projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 14178 Pikknurme–Härjanurme km 10,942 asuva Kaatvere silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

07.01.2022

Transpordiameti, Põltsamaa Vallavalitsuse ja Järva Vallavalitsuse korraldused - projekteerimistingimuste andmine riigitee 2 Tallinn‒Tartu‒Võru‒Luhamaa (E263) km 108,1-128,1 Adavere ja Põltsamaa möödasõidu ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 09.08.2021 projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 2 Tallinn‒Tartu‒Võru‒Luhamaa (E263) km 108,1-128,1 Adavere ja Põltsamaa möödasõidu ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 27 ja § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

03.01.2022

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 24142 Tusti tee km 0,225 asuva Tusti silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 01.12.2021 projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 24142 Tusti tee km 0,225 asuva Tusti silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

03.01.2022

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 19201 Pärnu-Jaagupi‒Kalli km 23,68-32,11 asuva Koonga‒Kalli lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 12.11.2021 projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 19201 Pärnu-Jaagupi‒Kalli km 23,68-32,11 asuva Koonga‒Kalli lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

22.12.2021

Projekteerimistingimuste andmine Tartu põhjapoolse ümbersõidu ehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 27.10.2021 projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Tartu põhjapoolse ümbersõidu ehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel. Korralduse eelnõuga oli võimalik tutvuda Transpordiameti koduleheküljel 27.10.2021 kuni 29.11.2021 (k.a). Teade avaliku väljapaneku kohta avaldati ajalehes Postimees.Loe edasi

22.12.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 22110 Ulila–Võllinge km 5,416 asuva Rämsi silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 23.11.2021 projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 22110 Ulila–Võllinge km 5,416 asuva Rämsi silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.

Menetluse algatamise hetkel kasutati silla nimetust „Ramsi“. Menetluse käigus juhiti tähelepanu, et korrektne silla nimetus on „Rämsi“. Transpordiamet kontrollis registreid ja otsustas silla nimetust korrigeerida. Vastavasisuline muudatus on tehtud läbivalt kogu dokumendis ning... Loe edasi

22.12.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 2 (E263) Tallinn‒Tartu‒Võru‒Luhamaa km 87,5-108,1 Mäo‒ Imavere lõigu I klassi maantee eelprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 02.09.2021 projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 2 (E263) Tallinn‒Tartu‒Võru‒Luhamaa km 87,5-108,1 Mäo‒Imavere lõigu I klassi maantee ehitamiseks ehitusseadustiku (EhS) ) § 27 ja § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

14.12.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 2 Tallinn‒Tartu‒Võru‒Luhamaa km 7,3-20,0 asuva Peetri‒Vaida lõigu ümberehituse projekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 2 Tallinn‒Tartu‒ Võru‒Luhamaa km 7,3-20,0 asuva Peetri‒Vaida lõigu ümberehituse projekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

13.12.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 3 Jõhvi– Tartu–Valga km 168,1-169,45 asuva Kirepi lõigu ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 18.10.2021 projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 168,1-169,45 asuva Kirepi lõigu ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

10.12.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 16151 Risti‒Kuijõe km 12,053 asuva Kuijõe silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 12.11.2021 projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 16151 Risti‒Kuijõe km 12,053 asuva Kuijõe silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

10.12.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 6 Valga‒ Uulu km 65,08 asuva Lopa silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 12.11.2021 projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 6 Valga‒Uulu km 65,08 asuva Lopa silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

10.12.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11411 Vääna‒Keila-Joa km 2,7 Tisleri talu bussipeatuste ümbertõstmise ning uute bussipeatuste rajamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 28.09.2021 projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11411 Vääna‒Keila-Joa km 2,7 Tisleri talu bussipeatuste ümbertõstmise ning uute bussipeatuste rajamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

10.12.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11410 Kiia‒Vääna‒Viti km 0,26-0,45 teeületuskoha ja bussipeatuste ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 15.11.2021 projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11410 Kiia‒Vääna‒Viti km 0,26-0,45 teeületuskoha ja bussipeatuste ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

25.11.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 19277 Paikuse–Tammuru km 0,0–5,79 asuva lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 22.10.2021 projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 19277 Paikuse–Tammuru km 0,0–5,79 asuva lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

25.11.2021

Projekteerimistingimuste andmine Rail Balticut ületava riigitee 19271 Tootsi‒Piistaoja km 1,15-2,5 koos rajatisega ja riigitee 19270 Suigu‒Tootsi km 7,8-8,176 ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 15.10.2021 projekteerimistingimuste andmise menetluse Rail Balticut ületava riigitee 19271 Tootsi‒Piistaoja km 1,15-2,5 koos rajatisega ja riigitee 19270 Suigu‒Tootsi km 7,8-8,176 ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

Lehed