Projekteerimistingimused

13.10.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 6 Valga– Uulu km 69,94-72,16 Abja-Paluoja linnalõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 14.07.2021. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 6 Valga–Uulu km 69,94-72,16 Abja-Paluoja linnalõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

13.10.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11 Tallinna ringtee km 15,19-15,3 asuva Vaela tee 44 kinnistule rajatava müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 14.09.2021. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee Tallinna ringtee km 15,19-15,3 asuva Vaela tee 44 kinnistule rajatava müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

13.10.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11 Tallinna ringtee km 15,316-15,42 asuva Kangru tee 1 kinnistule rajatava müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 14.09.2021. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee Tallinna ringtee km 15,316-15,42 asuva Kangru tee 1 kinnistule rajatava müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

04.10.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11 Tallinna ringtee km 15,69-15,89 rajatava Mikuhansu tee 17 müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 01.09.2021. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11 Tallinna ringtee km 15,69-15,89 rajatava Mikuhansu tee 17 müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

04.10.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 18115 Vooreküla–Puskaru km 9,587 asuva Karilatsi silla rekonstrueerimise ja km 9,08-9,84 lõigule liiklust rahustavate meetmete kavandamine

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 18115 Vooreküla–Puskaru km 9,587 asuva Karilatsi silla rekonstrueerimise ja km 9,08-9,84 lõigule liiklust rahustavate meetmete kavandamise ehitusprojekti koostamiseks ja Maanteeamet 09.12.2020 korralduse nr 1-3/20/222 kehtetuks tunnistamine Transpordiamet algatas 09.08.2021. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 18115 Vooreküla–Puskaru km 9,587 asuva Karilatsi silla rekonstrueerimise ja km 9,08-9,84 lõigule liiklust rahustavate meetmete kavandamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (... Loe edasi

04.10.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 18240 Puskaru–Väimela km 4,298 asuva Mustajõe I silla rekonstrueerimise ja km 4,0-4,55 lõigule liiklust rahustavate meetmete kavandamise ehitusprojekti koostamiseks

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 18240 Puskaru–Väimela km 4,298 asuva Mustajõe I silla rekonstrueerimise ja km 4,0-4,55 lõigule liiklust rahustavate meetmete kavandamise ehitusprojekti koostamiseks ja Maanteeameti 09.12.2020 korralduse nr 1- 3/20/223 kehtetuks tunnistamine.

Transpordiamet algatas 09.08.2021. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 18240 Puskaru–Väimela km 4,298 asuva Mustajõe I silla rekonstrueerimise ja km 4,0-4,55 lõigule liiklust rahustavate meetmete kavandamise ehitusprojekti koostamiseks... Loe edasi

22.09.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11 Tallinna ringtee (E265) Valingu–Keila lõigu km 34,0-38,0 ja Keila lõunapoolse ümbersõidu ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 02.06.2021. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11 Tallinna ringtee (E265) Valingu–Keila lõigu km 34,0-38,0 ja Keila lõunapoolse ümbersõidu ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

09.09.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11250 Viimsi–Randvere km 3,10–3,28 teelõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 09.08.2021. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11250 Viimsi–Randvere km 3,10–3,28 teelõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

07.09.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 3 Jõhvi– Tartu–Valga km 143,9-147,4 asuvale Külitse–Järiste lõigule jalgratta- ja jalgtee ehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 09.08.2021. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 143,9-147,4 asuvale Külitse–Järiste lõigule jalgratta- ja jalgtee ehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

07.09.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11250 Viimsi–Randvere km 8,48-8,58 teeületuskoha ja bussipeatuste ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11250 Viimsi– Randvere km 8,48-8,58 teeületuskoha ja bussipeatuste ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

03.09.2021

Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 87,5-108,1 Mäo-Imavere lõigu I klassi maantee projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise teade

Transpordiamet teatab projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamisest riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 87,5-108,1 Mäo-Imavere lõigu I klassi maantee ehitamiseks ehitusseadustiku § 27 ja § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.

Projekti eesmärgid:

  • Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 87,5-108,1 Mäo-Imavere lõigu I klassi maantee eelprojekti koostamine vastavalt teemaplaneeringule „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-
  • ... Loe edasi
02.09.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 20154 Lelle‒Vahastu km 14,387 asuva Raka silla (305) ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 20154 Lelle‒Vahastu km 14,387 asuva Raka silla (305) ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

27.08.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5-172,5 Jõhvi–Toila teelõigu ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5-172,5 Jõhvi–Toila teelõigu ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 27 ja § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

25.08.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5-172,5 Jõhvi–Toila teelõigu ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5-172,5 Jõhvi–Toila teelõigu ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 27 ja § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

25.08.2021

Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 7,3-20,0 asuva Peetri-Vaida lõigu ümberehituse projekteerimistingimuste menetluse algatamise teade

Transpordiamet teatab projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamisest riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 7,3-20,0 asuva Peetri-Vaida lõigu ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.

Projekti eesmärk on olemasoleva 2+2 sõidurajaga maantee ümberehitus liiklusohutuse taseme tõstmiseks ja sõidumugavuse parandamiseks ning tehniliselt vajaliku teemaa määramine. Sh perspektiivse Aaviku liiklussõlme kavandamine, põhimaantee ristumiskohtade, tagasip... Loe edasi

Lehed