Projekteerimistingimused

09.08.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 64 Võru– Põlva km 2,438 ja km 2,46 asuvate Kirumpää bussipeatuste ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 64 Võru–Põlva km 2,438 ja km 2,46 asuvate Kirumpää bussipeatuste ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

04.08.2021

Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa (E263) km 108,1-128,1 Adavere ja Põltsamaa möödasõidu projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise teade

Transpordiamet teatab projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamisest riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa (E263) km 108,1-128,1 Adavere ja Põltsamaa möödasõidu ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.

Projekti eesmärk on:

  • Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ümberehitus 2+2 ristlõikega maanteeks lõigul km 108,1-128,1 vastavalt teemaplaneeringule „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha tä
  • ... Loe edasi
30.07.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 14 Kose– Purila km 35,792-35,85 asuvate Purila küla bussipeatuste ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 14 Kose–Purila km 35,792-35,85 asuvate Purila küla bussipeatuste ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

16.07.2021

Projekteerimistingimuste andmine Rail Balticut ületava riigitee 28 Rapla–Märjamaa km 1,3-2,4 ümberehitamise ja viadukti (Rail Baltic OR 1275) ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse Rail Balticut ületava riigitee 28 Rapla–Märjamaa km 1,3-2,4 ümberehitamise ja viadukti (Rail Baltic OR 1275) ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

12.07.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11260 Jõelähtme–Kemba km 8,682 Ruu ristmiku rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11260 Jõelähtme– Kemba km 8,682 Ruu ristmiku rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

08.07.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 16196 Kirbla–Rumba–Vana-Vigala km 5,03 Vanamõisa silla rekonstrueerimiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 16196 Kirbla– Rumba–Vana-Vigala km 5,03 Vanamõisa silla rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

08.07.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 19331 Rannametsa–Ikla km 19,737 Muna silla rekonstrueerimiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 19331 Rannametsa– Ikla km 19,737 Muna silla rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

07.07.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 22107 Rootsi–Laeva–Siniküla km 2,08 ja 2,24 lõikude ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 22107 Rootsi– Laeva–Siniküla km 2,08 ja 2,24 lõikude ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

06.07.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 6 Valga– Uulu km 36,42-36,62 lõigul Pääbu bussipeatuste ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 6 Valga–Uulu km 36,42-36,62 Pääbu bussipeatuste ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

06.07.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 18240 Puskaru–Väimela km 8,033-14,856 asuva Raiste– Väimela vahelise lõigu rekonstrueerimise ja riigitee 64 Võru–Põlva km 5,161 asuva Väimela risti ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 18240 Puskaru– Väimela km 8,033-14,856 asuva Raiste–Väimela vahelise lõigu rekonstrueerimise ja riigitee 64 Võru–Põlva km 5,161 asuva Väimela risti ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

30.06.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 71 Rõngu–Otepää–Kanepi km 37,9-38,4 Kanepi alevikus asuva lõigu ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 71 Rõngu–Otepää– Kanepi km 37,9-38,4 Kanepi alevikus asuva lõigu ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

28.06.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 13124 Kiviõli–Maidla km 0,0–3,584 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 13124 Kiviõli– Maidla km 0,0–3,584 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel. Loe edasi

28.06.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 4 Tallinn–Pärnu–Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva– Konuvere lõigu I klassi maantee ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 07.05.2021. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 4 Tallinn−Pärnu−Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva–Konuvere lõigu I klassi maantee ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) ) § 27 ja § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

28.06.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 4 Tallinn−Pärnu−Ikla km 18,81 ja km 19,85 ristmiku likvideerimiseks ning kogujatee ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 01.03.2021. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 4 Tallinn−Pärnu−Ikla km 18,81 ja km 19,85 ristmiku likvideerimiseks ning kogujatee ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 27 ja § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

25.06.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 4 Tallinn−Pärnu−Ikla km 18,81 ja km 19,85 ristmiku likvideerimiseks ning kogujatee ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 01.03.2021. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 4 Tallinn−Pärnu−Ikla km 18,81 ja km 19,85 ristmiku likvideerimiseks ning kogujatee ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 27 ja § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

Lehed