Projekteerimistingimused

19.06.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11240 Tõdva–Hageri km 9,5-14,8 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11240 Tõdva–Hageri km 9,5-14,8 Aespa Hageri lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

19.06.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 49 Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia km 53,996-58,871 asuva Viljandi–Loodi lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 49 Imavere–Viljandi– Karksi-Nuia km 53,996-58,871 asuva Viljandi–Loodi lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

01.06.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11250 Viimsi–Randvere km 0,69–0,84 ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11250 Viimsi–Randvere km 0,69Randvere km 0,69–0,84 ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku koostamiseks (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel. Loe edasi

29.05.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 49 Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia km 36,565-43,753 asuva Võivaku–Aindu lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 49 Imavere–Viljandi– Karksi-Nuia km 36,565-43,753 asuva Võivaku–Aindu lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

14.05.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 17 Keila– Haapsalu km 63,653 asuva Linnamäe ristmiku piirkonna ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 17 Keila–Haapsalu km 63,653 asuva Linnamäe ristmiku piirkonna ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

08.05.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 16151 Risti–Kuijõe km 0,28–0,58 jalgtee ja parkla ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 16151 Risti–Kuijõe km 0,28–0,58 jalgtee ja parkla ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

08.05.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 1,5 veoautode parkla ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 1,5 veoautode parkla ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

05.05.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 4 Tallinn–Pärnu–Ikla km 17,5-17,7 Varju müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 4 Tallinn–Pärnu–Ikla km 17,5-17,7 asuva Varju müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

30.04.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 8 Tallinn–Paldiski km 16,9-17,03 asuva Sepa müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 8 Tallinn–Paldiski km 16,9-17,03 asuva Sepa müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

30.04.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 14146 Vägeva–Pedja km 6,434 Onga silla (nr 505) rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 14146 Vägeva–Pedja km 6,434 Onga silla (nr 505) rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

30.04.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 92 Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme km 58,770–60,280 jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 92 Tartu–Viljandi– Kilingi-Nõmme km 58,770–60,280 jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

29.04.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 16176 Vanamõisa–Koonga–Ahaste km 17,749–28,517 lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 16176 Vanamõisa– Koonga–Ahaste km 17,749–28,517 lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

27.04.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 12132 Emmaste–Tohvri km 0,0–0,1 asuva Emmaste lõigu ümberehitamise põhiprojekti koostamiseks

Majandus- ja taristuministri 16.10.2018. a määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (EhS) § 26 lõigete 1 ja 2 alusel otsustab Maanteeamet:

1. Anda projekteerimistingimused riigitee 12132 Emmaste–Tohvri km 0,0–0,1 asuva Emmaste lõigu ümberehitamise põhiprojekti koostamiseks.
2. Edastada projekteerimistingimuste andmise korraldus projekteerimistingimuste menetlusse kaasatud asutustele ja isikutele.Loe edasi

24.04.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 11220 Kernu–Kohila km 8,7–16,0 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11220 Kernu–Kohila km 8,7–16,0 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

21.04.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 1 Tallinn–Narva km 34,1–34,3 Halisvälja müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 1 Tallinn–Narva km 34,1–34,3 asuva Halisvälja müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

Lehed