Projekteerimistingimused

04.03.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 46 Tatra-Otepää-Sangaste km 12,972-25,683 asuva Makita-Otepää lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks

Majandus- ja taristuministri 16.10.2018. a määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lõike 1 ja 2 alusel otsustab Maanteeamet:
1. Anda projekteerimistingimused riigitee 46 Tatra-Otepää-Sangaste km 12,972-25,683 asuva Makita-Otepää lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks;
2. Edastada projekteerimistingimuste andmise korraldus projekteerimistingimuste menetlusse kaasatud asutustele ja isikutele.Loe edasi

26.02.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 153,2-153,4 asuva Võiste lõigu ehitusprojekti koostamiseks

Ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõiked 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse „Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 153,2-153,4 asuva Võiste lõigu ümberehitamine“ ehitusprojekti koostamiseks.Loe edasi

18.02.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 16155 Silla-Jädivere tee km 26,08-26,25 Kivi-Vigala ristmiku ja tänavavalgustuse põhiprojekti koostamiseks

Ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 16155 Silla-Jädivere tee km 26,08-26,25 Kivi-Vigala ristmiku ja tänavavalgustuse põhiprojekti koostamiseks.Loe edasi

14.02.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 4,1-5,5 ehitusprojekti koostamiseks ja ehitusprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 4,1-5,5 ehitusprojekti koostamiseks.Loe edasi

14.02.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 1 Tallinn-Narva km 69,35-69,48 ja 24 Tapa-Loobu km 24,92- 25,45 Loobu liiklussõlme jalgteede ehituse põhiprojekti koostamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lg 1 ja § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 1 Tallinn-Narva km 69,35-69,48 ja 24 TapaLoobu km 24,92-25,45 Loobu liiklussõlme jalgteede ehituse põhiprojekti koostamiseks.Loe edasi

10.02.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 16155 Silla-Jädivere tee km 26,08-26,25 Kivi-Vigala ristmiku ja tänavavalgustuse põhiprojekti koostamiseks

Ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 16155 Silla-Jädivere tee km 26,08-26,25 Kivi-Vigala ristmiku ja tänavavalgustuse põhiprojekti koostamiseks.Loe edasi

07.02.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 190,299-203,924 asuva Vaardi-Õruste lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks

Majandus- ja taristuministri 16.10.2018. a määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lõike 1 ja 2 alusel otsustab Maanteeamet:

  • Anda projekteerimistingimused riigitee 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 190,299-203,924 asuva Vaardi-Õruste lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks;
  • Edastada projekteerimistingimuste andmise korraldus projekteerimistingimuste menetluses kaasatud asutustele ja isikutele.
  • Loe edasi
06.02.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 92 TartuViljandi–Kilingi–Nõmme km 84,582–92,883 Rihkama–Kõpu lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks ja KMH algatamata jätmine

Ehitusseadustiku (EhS) § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse „Riigitee 92 Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme km 84,582-92,883 Rihkama– Kõpu lõigu rekonstrueerimise põhiprojekt“ ehitusprojekti koostamiseks.Loe edasi

31.01.2020

Riigitee 1 Tallinn-Narva km 170,028 Toila ristmiku ja riigitee 13105 Kõrve-Toila km 0,13-5,398 rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lg 1, § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 1 Tallinn-Narva km 170,028 Toila ristmiku ja riigitee 13105 Kõrve-Toila km 0,13-5,398 rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks.Loe edasi

27.01.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 11247 Ääsmäe-Hageri km 0,21-0,265 Ääsmäe ristmiku ja tänavavalgustuse põhiprojekt koostamiseks

Ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 11247 Ääsmäe-Hageri km 0,21-0,265 Ääsmäe ristmiku ja tänavavalgustuse põhiprojekti koostamiseksLoe edasi

27.01.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 52 Viljandi-Rõngu km 7,000-22,098 Nõmme-Mustla lõigu ehitusprojekti koostamiseks

Ehitusseadustiku (EhS) § 99 lg 1 ja 2 algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse „Riigitee nr 52 Viljandi-Rõngu km 7,000-22,098 Nõmme-Mustla lõigu“ ehitusprojekti koostamiseks.Loe edasi

27.01.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 17152 Vohnja-Kadrina km 2,75-3,00 ümberehituse põhiprojekti koostamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lg 1 ja § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 17152 Vohnja-Kadrina km 2,75-3,00 ümberehituse põhiprojekti koostamiseks.Loe edasi

27.01.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 11247 Ääsmäe-Hageri km 0,21-0,265 Ääsmäe ristmiku ja tänavavalgustuse põhiprojekt koostamiseks

Ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 11247 Ääsmäe-Hageri km 0,21-0,265 Ääsmäe ristmiku ja tänavavalgustuse põhiprojekti koostamiseks.Loe edasi

23.01.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 24155 Viljandi–Väluste–Mustla km 0,0-1,0 Viiratsit läbiva lõigu ehitusprojekti koostamiseks

Ehitusseadustiku (EhS) § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse „Riigitee nr 24155 Viljandi–Väluste–Mustla km 0,0-1,0 Viiratsit läbiva lõigu ümberehituse“ ehitusprojekti koostamiseks.Loe edasi

23.01.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 49 Imavere-Viljandi-Karksi-Nuia km 49,4-49,45 lõigul liiklusohtlikukoha ümberehituse põhiprojekti koostamiseks

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse „Riigitee nr 49 Imavere-Viljandi-Karksi-Nuia km 49,4-49,45 lõigul liiklusohtlikukoha ümberehitus“ põhiprojekti koostamiseks.Loe edasi

Lehed