Projekteerimistingimused

20.04.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 9 Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla km 7,3–7,7 liiklusohtliku koha kõrvaldamise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 9 Ääsmäe– Haapsalu–Rohuküla km 7,3–7,7 liiklusohtliku koha kõrvaldamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

07.04.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 11300 Lagedi–Aruküla–Peningi km 11,4–16,4 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 11300 Lagedi– Aruküla–Peningi km 11,4–16,4 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

03.04.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 89 Põlva-Saverna km 0,0-2,3 asuva Põlva-Aarna jalgratta- ja jalgtee rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks

Maanteeamet otsustab anda projekteerimistingimused riigitee 89 Põlva-Saverna km 0,0-2,3 asuva Põlva-Aarna jalgratta- ja jalgtee rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks.Loe edasi

02.04.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 37,05–37,80 lõigule bussipeatuste ja parkla ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 2 Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa km 37,05–37,80 lõigule bussipeatuse ja parklate ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

31.03.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 8 Tallinn–Paldiski km 15,1–15,2 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Ehitusseadustiku (EhS) § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 8 Tallinn–Paldiski km 15,1–15,2 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.Loe edasi

30.03.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 15114 Koeru-Visusti km 0,02-0,75 jalgratta- ja jalgtee ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 15114 Koeru-Visusti km 0,02-0,75 jalgratta- ja jalgtee ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

30.03.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 77 Kuressaare-Sääre km 11,226-21,150 MändjalaLäätsa rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 77 Kuressaare-Sääre km 11,226-21,150 Mändjala-Läätsa lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

30.03.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 10 RistiVirtsu-Kuivastu–Kuressaare km 94,987 asuva Tumala ristmiku ümberehitamise põhiprojekti koostamiseks

Majandus- ja taristuministri 16.10.2018. a määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkti 2 ning § 14 punkti 3 ja ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lõigete 1 ja 2 alusel otsustab Maanteeamet:

1. Anda projekteerimistingimused riigitee 10 Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare km 94,987 asuva Tumala ristmiku ümberehitamise põhiprojekti koostamiseks.

2. Edastada projekteerimistingimuste andmise korraldus projekteerimistingimuste menetlusse kaasatud asutustele ja isikutele... Loe edasi

24.03.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11310 Aruvalla-Jägala km 11,60-17,80 Perila-Tõhelgi lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks ja põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 11310 Aruvalla-Jägala km 11,60-17,80 Perila-Tõhelgi lõigu põhiprojekti koostamiseks.Loe edasi

18.03.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 14143 Õuna-Mutso km 3,062 Suursilla rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 14143 Õuna-Mutso km 3,062 Suursilla rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

13.03.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigiteede nr 83 Suuremõisa-Käina-Emmaste ja nr 12135 Käina-Hüti ristmiku ümberehitamise põhiprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigiteede nr 83 Suuremõisa-Käina-Emmaste ja nr 12135 Käina-Hüti ristmiku ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

13.03.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 16176 Vanamõisa-Koonga-Ahaste km 11,05–11,15 ristmiku põhiprojekti koostamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Ehitusseadustiku (EhS) § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 16176 Vanamõisa-Koonga-Ahaste km 11,05-11,15 asuva ristmiku põhiprojekti koostamiseks.Loe edasi

13.03.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 21157 Valjala–Laimjala km 0,763–1,783 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ja ehitusprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Ehitusseadustiku (EhS) § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 21157 Valjala–Laimjala km 0,763–1,783 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.Loe edasi

13.03.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigiteede 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru ja 23 Rakvere-Haljala Moonaküla ristmiku ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigiteede 5 Pärnu-RakvereSõmeru ja 23 Rakvere-Haljala Moonaküla ristmiku rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

04.03.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 39 Tartu-Jõgeva-Aravete km 71,26 Piibe silla rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 39 Tartu-Jõgeva-Aravete km 71,26 Piibe silla rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks ehitusseadustiku § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

Lehed