Projekteerimistingimused

27.01.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 11247 Ääsmäe-Hageri km 0,21-0,265 Ääsmäe ristmiku ja tänavavalgustuse põhiprojekt koostamiseks

Ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 11247 Ääsmäe-Hageri km 0,21-0,265 Ääsmäe ristmiku ja tänavavalgustuse põhiprojekti koostamiseks.Loe edasi

23.01.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 24155 Viljandi–Väluste–Mustla km 0,0-1,0 Viiratsit läbiva lõigu ehitusprojekti koostamiseks

Ehitusseadustiku (EhS) § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse „Riigitee nr 24155 Viljandi–Väluste–Mustla km 0,0-1,0 Viiratsit läbiva lõigu ümberehituse“ ehitusprojekti koostamiseks.Loe edasi

23.01.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 49 Imavere-Viljandi-Karksi-Nuia km 49,4-49,45 lõigul liiklusohtlikukoha ümberehituse põhiprojekti koostamiseks

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse „Riigitee nr 49 Imavere-Viljandi-Karksi-Nuia km 49,4-49,45 lõigul liiklusohtlikukoha ümberehitus“ põhiprojekti koostamiseks.Loe edasi

23.01.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 13211 Peeterristi tee km 0,00-0,14 teelõigu ümberehituse põhiprojekti koostamiseks

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lg 1, § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 13211 Peeterristi tee km 0,00-0,14 teelõigu ümberehituse põhiprojekti koostamiseks.Loe edasi

09.01.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 1 Tallinn-Narva (E20) km 141,7-142,3 Varja ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lg 1 ja § 99 lg 1 ja 2 alusel projekteerimistingimuste andmise menetluse „Riigitee 1 Tallinn-Narva (E20) km 141,7-142,3 Varja ristmiku ümberehituse“ põhiprojekti koostamiseks.Loe edasi

02.01.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 88 Rakvere-Rannapungerja km 10,25-21,31 Rägavere-Sae lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmiseks

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lg 1 ja § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 88 Rakvere-Rannapungerja km 10,25-21,31 Rägavere-Sae lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks.Loe edasi

20.12.2019

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 20,25-21,35 Vääna-Jõesuu–Naage lõigul kahe liiklusohtliku koha likvideerimise põhiprojekt koostamiseks

Ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 20,25-21,35 Vääna-Jõesuu–Naage lõigul kahe liiklusohtliku koha likvideerimise põhiprojekti koostamiseks.Loe edasi

17.12.2019

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 22130 Tõrvandi–Ülenurme km 1,381 asuva Tõrvandi–Roiu ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks

Majandus- ja taristuministri 16.10.2018. a määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lõiked 1 ja 2 alusel otsustab Maanteeamet: Maanteeamet:

1. Anda projekteerimistingimused riigitee 22130 Tartu–Ülenurme km 1,381 asuva Tõrvandi–Roiu ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks. Loe edasi

29.11.2019

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 168,681 asuva Kärevere II silla rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks

Võttes aluseks majandus ja taristuministri 16.10.2018. a määrusega nr 55 kehtestatud "Maanteeameti põhimääruse" § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lõiked 1 ja 2, Maanteeamet otsustab:

  • Anda projekteerimistingimused riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 168,681 asuva Kärevere II silla rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks.
  • Loe edasi
29.11.2019

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 45 Tartu-Räpina-Värska km 6,086 asuva Põvvatu ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks

Võttes aluseks majandus- ja taristuministri 16.10.2018. a määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lõiked 1 ja 2, Maanteeamet otsustab:

Anda projekteerimistingimused riigitee 45 Tartu-Räpina-Värska km 6,086 asuva Põvvatu ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks.Loe edasi

26.11.2019

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 24 Tapa–Loobu km 2,279 Valgejõe silla ümberehituse põhiprojekti koostamiseks

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lg 1, § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse „Riigitee 24 Tapa-Loobu km 2,279 Valgejõe silla ümberehituse“ põhiprojekti koostamiseks. 
 Loe edasi

25.11.2019

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 241,468 asuva Raiste tee ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks

Võttes aluseks majandus- ja taristuministri 16.10.2018. a määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lõiked 1 ja 2, Maanteeamet otsustab:

  • Anda projekteerimistingimused riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 241,468 asuva Raiste tee ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks.
  • Loe edasi
25.11.2019

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 1 Tallinn-Narva (E20) km 150,518 Saka ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse „Riigitee 1 Tallinn-Narva (E20) km 150,518 Saka ristmiku ümberehituse“ põhiprojekti koostamiseks.Loe edasi

25.11.2019

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 45 Tartu-Räpina-Värska km 4,656 asuva Lohkva ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks

Võttes aluseks majandus ja taristuministri 16.10.2018 määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lõiked 1 ja 2, 
 
Otsustab Maanteeamet: 
 
Annan projekteerimistingimused riigitee 45 Tartu-Räpina-Värska km 4,656 asuva Lohkva ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks vastavalt lisale. Loe edasi
25.11.2019

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 39 Tartu-Jõgeva-Aravete km 43,475 asuva Eristvere ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks

Võttes aluseks majandus ja taristuministri 16.10.2018 määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lõiked 1 ja 2, 

Otsustab Maanteeamet: 

Annan projekteerimistingimused riigitee 39 Tartu-Jõgeva-Aravete km 43,475 asuva Eristvere ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks vastavalt lisale.  
 Loe edasi

Lehed