Projekteerimistingimused

05.03.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 4 Tallinn–Pärnu–Ikla km 144,8-144,95 lõigu ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 4 Tallinn–Pärnu–Ikla km 144,8-144,95 lõigu ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

22.02.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 19330 Tõitoja−Häädemeeste km 12,63 Asuoja silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse 19330 Tõitoja−Häädemeeste km 12,63 Asuoja silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

15.02.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 19330 Tõitoja−Häädemeeste km 12,63 Asuoja silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse 19330 Tõitoja−Häädemeeste km 12,63 Asuoja silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

15.02.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigiteede 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru km 171,35-172,25 ja 23 Rakvere–Haljala km 0,00-0,50 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigiteede 5 Pärnu–Rakvere– Sõmeru km 171,35-172,25 ja 23 Rakvere–Haljala km 0,00-0,50 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

01.02.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 15 Tallinn-Rapla-Türi km 34,44-35,30 ümberehitamiseks ja Mälivere (Rail Baltic OR 1240) viadukti ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet (Transpordiameti õiguseellane) algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 15 Tallinn-Rapla-Türi km 34,44-35,30 ümberehitamiseks ja Mälivere (Rail Baltic OR 1240) viadukti ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

01.02.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 59 Pärnu−Tori km 20,800 Tori silla ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatab projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 59 Pärnu−Tori km 20,800 asuva Tori silla ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

01.02.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 5 Pärnu– Rakvere–Sõmeru km 184,33-184,59 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet (Transpordiameti õiguseellane) algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru km 184,33-184,59 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

25.01.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 3 Jõhvi– Tartu–Valga km 143,85-143,97 asuvate Haaviku tee 1 ja 3 kinnistute müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet (Transpordiameti õiguseellane) algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 143,85-144,08 asuvate Haaviku tee 1 ja 3 ning Riia mnt 210 kinnistute müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel. Riia mnt 210 kinnistu omanik andis teada, et ei soovi müraseina rajamist Riia mnt 210 kinnistu kaitseks. Transpordiamet otsustas muuta projekteerimistingimuste menetlust ja projekteerimistingimuste eelnõud selliselt, et mürasein... Loe edasi

15.01.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 3 Jõhvi– Tartu–Valga km 141,52-141,62 asuva Riia mnt 229 kinnistu müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet (Transpordiameti õiguseellane) algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 141,52-141,62 asuva Riia mnt 229 kinnistu müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

15.01.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 3 Jõhvi– Tartu–Valga km 141,52-141,62 asuva Riia mnt 229 kinnistu müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet (Transpordiameti õiguseellane) algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 141,52-141,62 asuva Riia mnt 229 kinnistu müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

31.12.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 5 Pärnu– Rakvere–Sõmeru km 2,65-2,95 lõigu ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 5 Pärnu–Rakvere– Sõmeru km 2,65-2,95 lõigu ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

16.12.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 4 Tallinn–Pärnu–Ikla km 151,8-152,2 lõigu ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 4 Tallinn–Pärnu–Ikla km 151,8-152,2 lõigu ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

16.12.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 15 Tallinn-Rapla-Türi km 86,171 Kolu silla (nr 226) ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 15 Tallinn–Rapla–Türi km 86,171 Kolu silla (nr 226) ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

14.12.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11185 Hüüru−Alliku−Saue km 0,0-0,914 ja km 2,7-4,5 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11185 Hüüru−Alliku−Saue km 0,0-0,914 ja km 2,7-4,5 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

09.12.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 18115 Vooreküla−Puskaru km 16,890 asuva Ihamaru silla ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 18115 Vooreküla−Puskaru km 16,890 asuva Ihamaru silla ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

Lehed