Projekteerimistingimused

09.12.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 18240 Puskaru−Väimela km 4,298 asuva Mustajõe I silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 18240 Puskaru−Väimela km 4,298 asuva Mustajõe I silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

09.12.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 18115 Vooreküla−Puskaru km 9,587 asuva Karilatsi silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 18115 Vooreküla−Puskaru km 9,587 asuva Karilatsi silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

09.12.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 23117 Tilsi–Soka km 1,058 asuva Soka silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 23117 Tilsi–Soka km 1,058 asuva Soka silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

03.12.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 25124 Uue-Antsla–Vana-Antsla km 1,457 asuva Uue-Antsla silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 25124 Uue-Antsla– Vana-Antsla km 1,457 asuva Uue-Antsla silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

30.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 67 Võru– Mõniste–Valga km 40,675 asuva Uskuna silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 67 Võru–Mõniste– Valga km 40,675 asuva Uskuna silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

20.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 53 Laidu tee rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 53 Laidu tee rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

10.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 22252 Lohkva–Kabina–Vanamõisa km 3,246-3,346 asuva Kabina silla ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 22252 Lohkva– Kabina–Vanamõisa km 3,246-3,346 asuva Kabina silla ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

09.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigiteede 11608 Vana-Narva mnt km 0,0-1,11 ja 11607 Saha–Loo tee km 0,43-1,82 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigiteede 11608 Vana-Narva mnt km 0,0-1,11 ja 11607 Saha–Loo tee km 0,43-1,82 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

06.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11260 Jõelähtme–Kemba km 23,8-24,2 liiklusohtliku koha ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11260 Jõelähtme– Kemba km 23,8-24,2 liiklusohtliku koha ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

06.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11250 Viimsi–Randvere km 9,7-10,3 kergliiklustee ja teeületuskohtade rajamine ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11250 Viimsi– Randvere km 9,7-10,3 kergliiklustee ja teeületuskohtade ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

06.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11230 Harju-Risti–Riguldi–Võntküla km 3,0-6,6 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse 11230 Harju-Risti–Riguldi– Võntküla km 3,0-6,6 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

06.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11260 Jõelähtme–Kemba km 6,26-6,35 liiklusohtliku koha ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11260 Jõelähtme– Kemba km 6,26-6,35 liiklusohtliku koha ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

03.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 23135 Väheru–Tagula–Lauküla km 0,736-0,826 asuva Ärnu silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 23135 Väheru–Tagula– Lauküla km 0,736-0,826 asuva Ärnu silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

03.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 17152 Vohnja–Kadrina km 8,710 Undla silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse 17152 Vohnja–Kadrina km 8,710 Undla silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

02.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 14103 Esku–Pilistvere–Arussaare km 8,794 Pilistvere silla ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 14103 Esku–Pilistvere– Arussaare km 8,794 Pilistvere silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

Lehed