Projekteerimistingimused

28.06.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 4 Tallinn–Pärnu–Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva– Konuvere lõigu I klassi maantee ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 07.05.2021. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 4 Tallinn−Pärnu−Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva–Konuvere lõigu I klassi maantee ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) ) § 27 ja § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

28.06.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 4 Tallinn−Pärnu−Ikla km 18,81 ja km 19,85 ristmiku likvideerimiseks ning kogujatee ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 01.03.2021. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 4 Tallinn−Pärnu−Ikla km 18,81 ja km 19,85 ristmiku likvideerimiseks ning kogujatee ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 27 ja § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

25.06.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 4 Tallinn−Pärnu−Ikla km 18,81 ja km 19,85 ristmiku likvideerimiseks ning kogujatee ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 01.03.2021. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 4 Tallinn−Pärnu−Ikla km 18,81 ja km 19,85 ristmiku likvideerimiseks ning kogujatee ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 27 ja § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

22.06.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 16132 Hullo tee km 0,37-0,55 ja riigitee 16130 Sviby sadama tee km 0,26 liiklusohtliku koha kõrvaldamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet annab projekteerimistingimused riigitee 16132 Hullo tee km 0,37-0,55 ja riigitee 16130 Sviby sadama tee km 0,26 liiklusohtliku koha kõrvaldamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

22.06.2021

Projekteerimistingimuste andmine Rail Balticut ületavate riigiteede 15 Tallinn–Rapla–Türi km 4,2- 6,65 ja 11115 Kurna−Tuhala km 0-0,8 Kangru liiklussõlme koos viaduktide ja rajatistega ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise Rail Balticut ületavate riigiteede 15 Tallinn–Rapla–Türi km 4,2-6,65 ja 11115 Kurna−Tuhala km 0-0,8 Kangru liiklussõlme koos viaduktide ja rajatistega ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

21.06.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 1 Tallinn–Narva km 203,945 Peeterristi ristmiku ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 1 Tallinn–Narva km 203,945 Peeterristi ristmiku ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 aluselLoe edasi

16.06.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 19276 Taali−Põlendmaa−Seljametsa km 6,246 Vabrikuküla silla rekonstrueerimiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 19276 Taali−Põlendmaa−Seljametsa km 6,246 Vabrikuküla silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

14.06.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa km 216,084 asuva Kolleri ristmiku ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 2 Tallinn–Tartu– Võru–Luhamaa km 216,084 asuva Kolleri ristmiku ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

14.06.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 17149 Rakvere–Jõepere km 1,65–5,30 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 17149 Rakvere– Jõepere km 1,65–5,30 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

14.06.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 15127 Järva-Jaani–Pikevere–Ebavere km 18,7-22,9 Kiltsi−Ebavere lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 23.04.2021. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 15127 Järva-Jaani–Pikevere–Ebavere km 18,7-22,9 Kiltsi−Ebavere lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

09.06.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11303 Jüri–Aruküla km 4,35-4,75 ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11303 Jüri–Aruküla km 4,35-4,75 ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

09.06.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 14145 Vaimastvere-Laiuse km 5,792 asuva Rohe silla (nr 503) ümberehitamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 14145 Vaimastvere– Laiuse km 5,792 asuva Rohe silla (nr 503) ümberehitamiseks (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

07.06.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 19331 Rannametsa–Ikla km 10,667 Kadaka silla rekonstrueerimiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 19331 Rannametsa– Ikla km 10,667 Kadaka silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

03.06.2021

Projekteerimistingimuste andmine kõrvalmaanteed 11601 Loo-Loovälja ja kõrvalmaanteed 11260 Jõelähtme-Kemba ühendava Võerdla põhjapoolse kogujatee eelprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse kõrvalmaanteed 11601 Loo-Loovälja ja kõrvalmaanteed 11260 Jõelähtme-Kemba ühendava Võerdla põhjapoolse kogujatee eelprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

03.06.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 25183 Antsla–Kanepi km 0,22-0,5 asuva Veski tänava rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 25183 Antsla– Kanepi km 0,22-0,5 asuva Veski tänava rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

Lehed