Projekteerimistingimused

03.06.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 60 Pärnu–Lihula km 4,25-4,70 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 60 Pärnu–Lihula km 4,25-4,70 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

02.06.2021

Riigitee 11 Tallinna ringtee (E265) Valingu-Keila lõigu km 34,0-38,0 ja Keila lõunapoolse ümbersõidu projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise teade

Transpordiamet teatab projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamisest riigitee 11 Tallinna ringtee (E265) Valingu-Keila lõigu km 34,0-38,0 ja Keila lõunapoolse ümbersõidu ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.

Projekti eesmärk on:

  • Riigitee 11 Tallinna ringtee km 34,0-38,0 Valingu-Keila lõigul 2+2 ristlõikega maantee kavandamine;
  • Keila lõunapoolse ümbersõidu kavandamine 1+1 ristlõikega maanteena Tallinna ringtee ja
  • ... Loe edasi
27.05.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 6 Valga– Uulu km 74,999 asuva Jussi silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 6 Valga–Uulu km 74,999 asuva Jussi silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

25.05.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 4 Tallinn−Pärnu−Ikla km 22,05-24,7 liiklusohtlike kohtade ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 4 Tallinn−Pärnu−Ikla km 22,05-24,7 liiklusohtlike kohtade ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

12.05.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 24123 Vastemõisa–Võlli–Suure-Jaani km 8,688 asuva Võlli silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 24123 Vastemõisa– Võlli–Suure-Jaani km 8,688 asuva Võlli silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

12.05.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 9 Ääsmäe−Haapsalu−Rohuküla km 65,85 Herjava tee ristmiku rekonstrueerimiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 9 Ääsmäe−Haapsalu−Rohuküla km 65,85 Herjava tee ristmiku rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

12.05.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 15 Tallinn–Rapla–Türi km 17,415 asuva Kirdalu ristmiku ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 15 Tallinn−Rapla– Türi km 17,415 asuva Kirdalu ristmiku ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

10.05.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11124 Viskla−Pikavere km 8,99 Mallavere silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11124 Viskla−Pikavere km 8,99 Mallavere silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

10.05.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 24216 Tänassilma–Rebasteoja km 2,738 asuva Rebaste silla ja km 2,794 asuva Rebaste II silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 24216 Tänassilma– Rebasteoja km 2,738 asuva Rebaste silla ja km 2,794 asuva Rebaste II silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel. Loe edasi

04.05.2021

Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva-Konuvere teelõigu projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamine

Transpordiamet teatab projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamisest riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva-Konuvere lõigu I klassi maantee ehitamiseks ehitusseadustiku § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.

Projekti eesmärgid:

  • Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 62,0-78,5 Päädeva-Konuvere teelõigu ümberehitus I klassi maanteeks vastavalt teemaplaneeringule „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn
  • ... Loe edasi
30.04.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 13198 Voka-Sillamäe km 0,08-0,27 ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 13198 Voka-Sillamäe km 0,08-0,27 ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel. Loe edasi

19.04.2021

Riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5-172,5 Jõhvi–Toila teelõigu projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise teade

Transpordiamet teatab projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamisest riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5-172,5 Jõhvi–Toila teelõigu ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.

Projekti eesmärk on:

  • riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) Jõhvi–Toila teelõigu ümberehitus 2+2 ristlõikega maanteeks vastavalt Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule „E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõ
  • ... Loe edasi
19.04.2021

Projekteerimistingimuste andmine 11110 Nehatu−Loo−Lagedi km 1,4 ringristmiku ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11110 Nehatu−Loo−Lagedi km 1,4 ringristmiku ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel. Loe edasi

16.04.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 59 Pärnu−Tori km 3,4 Türgioja silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 59 Pärnu−Tori km 3,4 Türgioja silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.

 Loe edasi

13.04.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 1108 Kanama ühendustee km 4,05 kuni riigitee 11 Tallinna ringtee km 30,53 müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 1108 Kanama ühendustee km 4,05 kuni riigitee 11 Tallinna ringtee km 30,53 müratõkkeseina rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel. Loe edasi

Lehed