Projekteerimistingimused

12.04.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 2 Tallinn−Tartu−Võru−Luhamaa km 186,9-190,9 asuva VI ehitusala ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet (Transpordiameti õiguseellane) algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 2 Tallinn−Tartu−Võru−Luhamaa km 186,9-190,9 asuva VI ehitusala ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

07.04.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11 Tallinna ringtee km 34,25-34,55 liiklusohtliku koha likvideerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11 Tallinna ringtee km 34,25-34,55 liiklusohtliku koha likvideerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel. Loe edasi

07.04.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 4 TallinnPärnu-Ikla km 22,27 liiklusohtliku koha likvideerimiseks (Jahi tee ristmiku sulgemine)

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 4 Tallinn−Pärnu−Ikla km 22,27 liiklusohtliku koha likvideerimiseks (Jahi tee ristmiku sulgemine) ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel. Loe edasi

05.04.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 13106 Sillamäe−Viivikonna km 1,6-2,5 ümberehituse ja Vaivara viadukti ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 18.02.2021.a. projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 13106 Sillamäe−Viivikonna km 1,6-2,5 ümberehituse ja Vaivara viadukti ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

18.03.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 14207 Pataste–Kaiavere–Luua km 2,305 Kaiavere 2 silla ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 14207 Pataste– Kaiavere–Luua km 2,305 Kaiavere 2 silla ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

18.03.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11265 Valkla-Haapse km 1,903 Valkla silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11265 ValklaHaapse km 1,903 Valkla silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel. Loe edasi

11.03.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 57 Mudiste–Suure-Jaani–Vändra km 23,809-32,691 Kaansoo–Suurejõe lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 57 Mudiste–SuureJaani–Vändra km 23,809-32,691 Kaansoo–Suurejõe lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

05.03.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 4 Tallinn–Pärnu–Ikla km 144,8-144,95 lõigu ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 4 Tallinn–Pärnu–Ikla km 144,8-144,95 lõigu ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

22.02.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 19330 Tõitoja−Häädemeeste km 12,63 Asuoja silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse 19330 Tõitoja−Häädemeeste km 12,63 Asuoja silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

15.02.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 19330 Tõitoja−Häädemeeste km 12,63 Asuoja silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse 19330 Tõitoja−Häädemeeste km 12,63 Asuoja silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

15.02.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigiteede 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru km 171,35-172,25 ja 23 Rakvere–Haljala km 0,00-0,50 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigiteede 5 Pärnu–Rakvere– Sõmeru km 171,35-172,25 ja 23 Rakvere–Haljala km 0,00-0,50 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

01.02.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 15 Tallinn-Rapla-Türi km 34,44-35,30 ümberehitamiseks ja Mälivere (Rail Baltic OR 1240) viadukti ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet (Transpordiameti õiguseellane) algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 15 Tallinn-Rapla-Türi km 34,44-35,30 ümberehitamiseks ja Mälivere (Rail Baltic OR 1240) viadukti ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

01.02.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 59 Pärnu−Tori km 20,800 Tori silla ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatab projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 59 Pärnu−Tori km 20,800 asuva Tori silla ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

01.02.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 5 Pärnu– Rakvere–Sõmeru km 184,33-184,59 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet (Transpordiameti õiguseellane) algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru km 184,33-184,59 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

25.01.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 3 Jõhvi– Tartu–Valga km 143,85-143,97 asuvate Haaviku tee 1 ja 3 kinnistute müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet (Transpordiameti õiguseellane) algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 143,85-144,08 asuvate Haaviku tee 1 ja 3 ning Riia mnt 210 kinnistute müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel. Riia mnt 210 kinnistu omanik andis teada, et ei soovi müraseina rajamist Riia mnt 210 kinnistu kaitseks. Transpordiamet otsustas muuta projekteerimistingimuste menetlust ja projekteerimistingimuste eelnõud selliselt, et mürasein... Loe edasi

Lehed