Projekteerimistingimused

08.05.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 16151 Risti–Kuijõe km 0,28–0,58 jalgtee ja parkla ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 16151 Risti–Kuijõe km 0,28–0,58 jalgtee ja parkla ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

08.05.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 1,5 veoautode parkla ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 1,5 veoautode parkla ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

05.05.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 4 Tallinn–Pärnu–Ikla km 17,5-17,7 Varju müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 4 Tallinn–Pärnu–Ikla km 17,5-17,7 asuva Varju müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

30.04.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 8 Tallinn–Paldiski km 16,9-17,03 asuva Sepa müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 8 Tallinn–Paldiski km 16,9-17,03 asuva Sepa müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

30.04.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 14146 Vägeva–Pedja km 6,434 Onga silla (nr 505) rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 14146 Vägeva–Pedja km 6,434 Onga silla (nr 505) rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

30.04.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 92 Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme km 58,770–60,280 jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 92 Tartu–Viljandi– Kilingi-Nõmme km 58,770–60,280 jalgratta- ja jalgtee põhiprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

29.04.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 16176 Vanamõisa–Koonga–Ahaste km 17,749–28,517 lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 16176 Vanamõisa– Koonga–Ahaste km 17,749–28,517 lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

27.04.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 12132 Emmaste–Tohvri km 0,0–0,1 asuva Emmaste lõigu ümberehitamise põhiprojekti koostamiseks

Majandus- ja taristuministri 16.10.2018. a määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (EhS) § 26 lõigete 1 ja 2 alusel otsustab Maanteeamet:

1. Anda projekteerimistingimused riigitee 12132 Emmaste–Tohvri km 0,0–0,1 asuva Emmaste lõigu ümberehitamise põhiprojekti koostamiseks.
2. Edastada projekteerimistingimuste andmise korraldus projekteerimistingimuste menetlusse kaasatud asutustele ja isikutele.Loe edasi

24.04.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 11220 Kernu–Kohila km 8,7–16,0 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11220 Kernu–Kohila km 8,7–16,0 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

21.04.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 1 Tallinn–Narva km 34,1–34,3 Halisvälja müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 1 Tallinn–Narva km 34,1–34,3 asuva Halisvälja müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

20.04.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 9 Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla km 7,3–7,7 liiklusohtliku koha kõrvaldamise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 9 Ääsmäe– Haapsalu–Rohuküla km 7,3–7,7 liiklusohtliku koha kõrvaldamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

07.04.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 11300 Lagedi–Aruküla–Peningi km 11,4–16,4 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 11300 Lagedi– Aruküla–Peningi km 11,4–16,4 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

03.04.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 89 Põlva-Saverna km 0,0-2,3 asuva Põlva-Aarna jalgratta- ja jalgtee rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks

Maanteeamet otsustab anda projekteerimistingimused riigitee 89 Põlva-Saverna km 0,0-2,3 asuva Põlva-Aarna jalgratta- ja jalgtee rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks.Loe edasi

02.04.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 37,05–37,80 lõigule bussipeatuste ja parkla ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 2 Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa km 37,05–37,80 lõigule bussipeatuse ja parklate ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

31.03.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 8 Tallinn–Paldiski km 15,1–15,2 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Ehitusseadustiku (EhS) § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 8 Tallinn–Paldiski km 15,1–15,2 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.Loe edasi

Lehed