Projekteerimistingimused

30.03.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 15114 Koeru-Visusti km 0,02-0,75 jalgratta- ja jalgtee ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 15114 Koeru-Visusti km 0,02-0,75 jalgratta- ja jalgtee ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

30.03.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 77 Kuressaare-Sääre km 11,226-21,150 MändjalaLäätsa rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 77 Kuressaare-Sääre km 11,226-21,150 Mändjala-Läätsa lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

30.03.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 10 RistiVirtsu-Kuivastu–Kuressaare km 94,987 asuva Tumala ristmiku ümberehitamise põhiprojekti koostamiseks

Majandus- ja taristuministri 16.10.2018. a määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkti 2 ning § 14 punkti 3 ja ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lõigete 1 ja 2 alusel otsustab Maanteeamet:

1. Anda projekteerimistingimused riigitee 10 Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare km 94,987 asuva Tumala ristmiku ümberehitamise põhiprojekti koostamiseks.

2. Edastada projekteerimistingimuste andmise korraldus projekteerimistingimuste menetlusse kaasatud asutustele ja isikutele... Loe edasi

24.03.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11310 Aruvalla-Jägala km 11,60-17,80 Perila-Tõhelgi lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks ja põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 11310 Aruvalla-Jägala km 11,60-17,80 Perila-Tõhelgi lõigu põhiprojekti koostamiseks.Loe edasi

18.03.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 14143 Õuna-Mutso km 3,062 Suursilla rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 14143 Õuna-Mutso km 3,062 Suursilla rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

13.03.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigiteede nr 83 Suuremõisa-Käina-Emmaste ja nr 12135 Käina-Hüti ristmiku ümberehitamise põhiprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigiteede nr 83 Suuremõisa-Käina-Emmaste ja nr 12135 Käina-Hüti ristmiku ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

13.03.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 16176 Vanamõisa-Koonga-Ahaste km 11,05–11,15 ristmiku põhiprojekti koostamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Ehitusseadustiku (EhS) § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 16176 Vanamõisa-Koonga-Ahaste km 11,05-11,15 asuva ristmiku põhiprojekti koostamiseks.Loe edasi

13.03.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 21157 Valjala–Laimjala km 0,763–1,783 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ja ehitusprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Ehitusseadustiku (EhS) § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 21157 Valjala–Laimjala km 0,763–1,783 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.Loe edasi

13.03.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigiteede 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru ja 23 Rakvere-Haljala Moonaküla ristmiku ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigiteede 5 Pärnu-RakvereSõmeru ja 23 Rakvere-Haljala Moonaküla ristmiku rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

04.03.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 39 Tartu-Jõgeva-Aravete km 71,26 Piibe silla rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 39 Tartu-Jõgeva-Aravete km 71,26 Piibe silla rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks ehitusseadustiku § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

04.03.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 11315 Raasiku-Anija km 0,055-5,9 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Ehitusseadustiku (EhS) § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 11315 Raasiku-Anija km 0,055-5,9 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.Loe edasi

04.03.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 46 Tatra-Otepää-Sangaste km 12,972-25,683 asuva Makita-Otepää lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks

Majandus- ja taristuministri 16.10.2018. a määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lõike 1 ja 2 alusel otsustab Maanteeamet:
1. Anda projekteerimistingimused riigitee 46 Tatra-Otepää-Sangaste km 12,972-25,683 asuva Makita-Otepää lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks;
2. Edastada projekteerimistingimuste andmise korraldus projekteerimistingimuste menetlusse kaasatud asutustele ja isikutele.Loe edasi

26.02.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 153,2-153,4 asuva Võiste lõigu ehitusprojekti koostamiseks

Ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõiked 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse „Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 153,2-153,4 asuva Võiste lõigu ümberehitamine“ ehitusprojekti koostamiseks.Loe edasi

18.02.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 16155 Silla-Jädivere tee km 26,08-26,25 Kivi-Vigala ristmiku ja tänavavalgustuse põhiprojekti koostamiseks

Ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 16155 Silla-Jädivere tee km 26,08-26,25 Kivi-Vigala ristmiku ja tänavavalgustuse põhiprojekti koostamiseks.Loe edasi

14.02.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 4,1-5,5 ehitusprojekti koostamiseks ja ehitusprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 4,1-5,5 ehitusprojekti koostamiseks.Loe edasi

Lehed