Projekteerimistingimused

15.01.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 3 Jõhvi– Tartu–Valga km 141,52-141,62 asuva Riia mnt 229 kinnistu müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet (Transpordiameti õiguseellane) algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 141,52-141,62 asuva Riia mnt 229 kinnistu müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

15.01.2021

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 3 Jõhvi– Tartu–Valga km 141,52-141,62 asuva Riia mnt 229 kinnistu müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet (Transpordiameti õiguseellane) algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 141,52-141,62 asuva Riia mnt 229 kinnistu müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

31.12.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 5 Pärnu– Rakvere–Sõmeru km 2,65-2,95 lõigu ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 5 Pärnu–Rakvere– Sõmeru km 2,65-2,95 lõigu ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

16.12.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 4 Tallinn–Pärnu–Ikla km 151,8-152,2 lõigu ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 4 Tallinn–Pärnu–Ikla km 151,8-152,2 lõigu ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

16.12.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 15 Tallinn-Rapla-Türi km 86,171 Kolu silla (nr 226) ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 15 Tallinn–Rapla–Türi km 86,171 Kolu silla (nr 226) ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

14.12.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11185 Hüüru−Alliku−Saue km 0,0-0,914 ja km 2,7-4,5 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11185 Hüüru−Alliku−Saue km 0,0-0,914 ja km 2,7-4,5 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

09.12.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 18115 Vooreküla−Puskaru km 16,890 asuva Ihamaru silla ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 18115 Vooreküla−Puskaru km 16,890 asuva Ihamaru silla ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

09.12.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 23117 Tilsi–Soka km 1,058 asuva Soka silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 23117 Tilsi–Soka km 1,058 asuva Soka silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

03.12.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 25124 Uue-Antsla–Vana-Antsla km 1,457 asuva Uue-Antsla silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 25124 Uue-Antsla– Vana-Antsla km 1,457 asuva Uue-Antsla silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

30.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 67 Võru– Mõniste–Valga km 40,675 asuva Uskuna silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 67 Võru–Mõniste– Valga km 40,675 asuva Uskuna silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

20.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 53 Laidu tee rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 53 Laidu tee rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

10.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 22252 Lohkva–Kabina–Vanamõisa km 3,246-3,346 asuva Kabina silla ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 22252 Lohkva– Kabina–Vanamõisa km 3,246-3,346 asuva Kabina silla ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

09.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigiteede 11608 Vana-Narva mnt km 0,0-1,11 ja 11607 Saha–Loo tee km 0,43-1,82 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigiteede 11608 Vana-Narva mnt km 0,0-1,11 ja 11607 Saha–Loo tee km 0,43-1,82 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

06.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11260 Jõelähtme–Kemba km 23,8-24,2 liiklusohtliku koha ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11260 Jõelähtme– Kemba km 23,8-24,2 liiklusohtliku koha ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

06.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11250 Viimsi–Randvere km 9,7-10,3 kergliiklustee ja teeületuskohtade rajamine ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11250 Viimsi– Randvere km 9,7-10,3 kergliiklustee ja teeületuskohtade ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

Lehed