Projekteerimistingimused

06.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11230 Harju-Risti–Riguldi–Võntküla km 3,0-6,6 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse 11230 Harju-Risti–Riguldi– Võntküla km 3,0-6,6 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

06.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11260 Jõelähtme–Kemba km 6,26-6,35 liiklusohtliku koha ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11260 Jõelähtme– Kemba km 6,26-6,35 liiklusohtliku koha ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

03.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 23135 Väheru–Tagula–Lauküla km 0,736-0,826 asuva Ärnu silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 23135 Väheru–Tagula– Lauküla km 0,736-0,826 asuva Ärnu silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

03.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 17152 Vohnja–Kadrina km 8,710 Undla silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse 17152 Vohnja–Kadrina km 8,710 Undla silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

02.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 14103 Esku–Pilistvere–Arussaare km 8,794 Pilistvere silla ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 14103 Esku–Pilistvere– Arussaare km 8,794 Pilistvere silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

02.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 10 Risti– Virtsu–Kuivastu–Kuressaare km 42,86 asuva Lihula ristmiku ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 10 Risti–Virtsu– Kuivastu–Kuressaare km 42,86 asuva Lihula ristmiku ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

02.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 1 Tallinn–Narva km 143,5-144,3 Varja–Voorepera lõigu ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas 01.06.2020. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 1 Tallinn–Narva km 143,5-144,3 Varja–Voorepera lõigu ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

02.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 3 Jõhvi– Tartu–Valga km 103,650-109,543 Pataste–Igavere lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 103,650-109,543 Pataste–Igavere lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

02.11.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 24124 Viljandi–Suure-Jaani km 10,25-10,50 lõigul liiklusohtliku koha kõrvaldamise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 24124 Viljandi–SuureJaani km 10,25-10,50 lõigul liiklusohtliku koha kõrvaldamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

26.10.2020

Projekteerimistingimuste andmine 52 Viljandi– Rõngu km 25,093-41,42 Mustla–Kaubi lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 52 Viljandi–Rõngu km 25,093-41,42 Mustla–Kaubi lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

19.10.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 78 Kuressaare–Kihelkonna–Veere km 9,846 Karida silla ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 78 Kuressaare– Kihelkonna–Veere km 9,846 Karida silla ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

15.10.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 20 Põdruse–Kunda–Pada km 16,914–28,357 teelõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 20 Põdruse–Kunda– Pada km 16,914–28,357 teelõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

07.10.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 78 Kuressaare–Kihelkonna–Veere km 11,277 Pae silla ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 78 Kuressaare– Kihelkonna–Veere km 11,277 Pae silla ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

07.10.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 5 Pärnu– Rakvere–Sõmeru km 4,1-4,4 kergliiklustee ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 5 Pärnu–Rakvere– Sõmeru km 4,1-4,4 kergliiklustee ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

05.10.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 5 PärnuRakvere-Sõmeru km 79,82-80,45 Türi-Alliku lõigu ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 5 Pärnu-RakvereSõmeru km 79,82-80,45 Türi-Alliku lõigu ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

Lehed