Projekteerimistingimused

28.09.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 15156 Anna–Peetri–Huuksi km 15,58-15,81 teeületuskoha ja jalgtee ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 15156 Anna–Peetri– Huuksi km 15,58-15,81 teeületuskoha ja jalgtee ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

23.09.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 15133 Käravete–Aravete km 2,2-4,155 Aravete–Kurisoo lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 15133 Käravete– Aravete km 2,2-4,155 Aravete–Kurisoo lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

23.09.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 5 Pärnu– Rakvere–Sõmeru km 81,93-82,35 Kirna mäe teeületuskoha ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 5 Pärnu–Rakvere– Sõmeru km 81,93-82,35 Kirna mäe teeületuskoha ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

23.09.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 24110 Venevere–Tääksi km 6,879 Mädaoja silla ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 24110 Venevere– Tääksi km 6,879 Mädaoja silla ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

16.09.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 49 Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia km 27,788-31,362 asuva Jaska–Mudiste lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 49 Imavere–Viljandi– Karksi-Nuia km 27,788-31,362 asuva Jaska–Mudiste lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

10.09.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 25 Mäeküla–Koeru–Kapu km 21,25-25,30 Koeru– Kapu lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 25 Mäeküla–Koeru– Kapu km 21,25-25,30 Koeru–Kapu lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

10.09.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 23136 Pringi–Restu km 9,159 asuva Restu silla ehitamise põhiprojekti koostamiseks

RESOLUTSIOON

Majandus- ja taristuministri 16.10.2018. a määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lõike 1 ja 2 alusel otsustab Maanteeamet:

  • Anda projekteerimistingimused riigitee 23136 Pringi–Restu km 9,159 asuva Restu silla ehitamise põhiprojekti koostamiseks;
  • Edastada projekteerimistingimuste andmise korraldus projekteerimistingimuste menetlusse kaasatud isikutele.
  • Loe edasi
26.08.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11 Tallinna ringtee km 13,98-14,06 asuva müratõkke rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11 Tallinna ringtee km 13,98-14,06 asuva müratõkke rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

24.08.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 49 Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia km 15,647-22,947 asuva Sagevere–Paaksima lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 49 Imavere–Viljandi– Karksi-Nuia km 15,647-22,947 asuva Sagevere–Paaksima lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

19.08.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee nr 81 Kärdla–Käina km 4,9-11,36 Tubala–Tammela lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee nr 81 Kärdla–Käina km 4,9-11,36 Tubala–Tammela lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

19.08.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 87 Põlva ringtee km 2,194 asuva silla ja hüdrotehnilise rajatise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas 22.02.2019. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 87 Põlva ringtee km 2,194 asuva silla ja hüdrotehnilise rajatise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

12.08.2020

Projekteerimistingimuste andmine 16179 Vatla–Nehatu km 0,38-4,43 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 16179 Vatla–Nehatu km 0,38-4,43 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

09.07.2020

Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala projekteerimistingimuste osaline muutmine

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste menetluse Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ehituse põhiprojekti koostamiseks. Maanteeamet edastas projekteerimistingimuste eelnõu Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ehituse põhiprojekti koostamiseks 08.05.2018. a kirjaga nr 15-1/18-1606/22549-1 kõikidele projektiga piirnevatele kinnisasjade omanikele.Loe edasi

08.07.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 14101 Saare–Pala–Kodavere km 1,195 Jõemõisa silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 14101 Saare–Pala– Kodavere km 1,195 Jõemõisa silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

06.07.2020

Projekteerimistingimuste andmine riigitee 21131 Masa–Kaali km 2,2-3,2 jalgratta- ja jalgtee ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 21131 Masa–Kaali km 2,2-3,2 jalgratta- ja jalgtee ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.Loe edasi

Lehed