Projekteerimistingimuste andmine 11110 Nehatu−Loo−Lagedi km 1,4 ringristmiku ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11110 Nehatu−Loo−Lagedi km 1,4 ringristmiku ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.