Projekteerimistingimuste andmine 52 Viljandi– Rõngu km 25,093-41,42 Mustla–Kaubi lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 52 Viljandi–Rõngu km 25,093-41,42 Mustla–Kaubi lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.