Projekteerimistingimuste andmine Rail Balticut ületava riigitee 19271 Tootsi‒Piistaoja km 1,15-2,5 koos rajatisega ja riigitee 19270 Suigu‒Tootsi km 7,8-8,176 ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 15.10.2021 projekteerimistingimuste andmise menetluse Rail Balticut ületava riigitee 19271 Tootsi‒Piistaoja km 1,15-2,5 koos rajatisega ja riigitee 19270 Suigu‒Tootsi km 7,8-8,176 ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.