Projekteerimistingimuste andmine Rail Balticut ületava riigitee 28 Rapla–Märjamaa km 1,3-2,4 ümberehitamise ja viadukti (Rail Baltic OR 1275) ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse Rail Balticut ületava riigitee 28 Rapla–Märjamaa km 1,3-2,4 ümberehitamise ja viadukti (Rail Baltic OR 1275) ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.