Projekteerimistingimuste andmine riigitee 1 Tallinn-Narva (E20) km 150,518 Saka ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamiseks

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse „Riigitee 1 Tallinn-Narva (E20) km 150,518 Saka ristmiku ümberehituse“ põhiprojekti koostamiseks.