Projekteerimistingimuste andmine riigitee 1 Tallinn–Narva km 34,1–34,3 Halisvälja müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 1 Tallinn–Narva km 34,1–34,3 asuva Halisvälja müratõkkeseina ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.