Projekteerimistingimuste andmine riigitee 10 Risti– Virtsu–Kuivastu–Kuressaare km 42,86 asuva Lihula ristmiku ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 10 Risti–Virtsu– Kuivastu–Kuressaare km 42,86 asuva Lihula ristmiku ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.