Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11 Tallinna ringtee km 34,25-34,55 liiklusohtliku koha likvideerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11 Tallinna ringtee km 34,25-34,55 liiklusohtliku koha likvideerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.