Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11124 Viskla−Pikavere km 8,99 Mallavere silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11124 Viskla−Pikavere km 8,99 Mallavere silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.