Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11185 Hüüru‒Alliku‒Saue km 6,30-6,826 Vanamõisa külas asuva liiklusohtliku koha likvideerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 01.10.2021 projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11185 Hüüru‒Alliku‒Saue km 6,30-6,826 Vanamõisa külas asuva liiklusohtliku koha likvideerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.