Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11185 Hüüru−Alliku−Saue km 0,0-0,914 ja km 2,7-4,5 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11185 Hüüru−Alliku−Saue km 0,0-0,914 ja km 2,7-4,5 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.