Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11188 Kumna tee km 0,35-0,57 asuva liiklusohtliku koha ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 28.09.2021. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11188 Kumna tee km 0,35-0,57 asuva liiklusohtliku koha ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.