Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11250 Viimsi–Randvere km 0,69–0,84 ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11250 Viimsi–Randvere km 0,69Randvere km 0,69–0,84 ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku koostamiseks (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.