Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11251 Viimsi‒Rohuneeme km 1,5-1,65 asuva jalg- ja jalgrattatee ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 29.09.2021. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11251 Viimsi‒Rohuneeme km 1,5-1,65 asuva jalg- ja jalgrattatee ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.