Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11260 Jõelähtme–Kemba km 8,682 Ruu ristmiku rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11260 Jõelähtme– Kemba km 8,682 Ruu ristmiku rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.