Projekteerimistingimuste andmine riigitee 11265 Valkla-Haapse km 1,903 Valkla silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 11265 ValklaHaapse km 1,903 Valkla silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.