Projekteerimistingimuste andmine riigitee 13198 Voka-Sillamäe km 0,08-0,27 ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 13198 Voka-Sillamäe km 0,08-0,27 ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.