Projekteerimistingimuste andmine riigitee 14145 Vaimastvere-Laiuse km 5,792 asuva Rohe silla (nr 503) ümberehitamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 14145 Vaimastvere– Laiuse km 5,792 asuva Rohe silla (nr 503) ümberehitamiseks (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.