Projekteerimistingimuste andmine riigitee 14207 Pataste–Kaiavere–Luua km 2,305 Kaiavere 2 silla ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 14207 Pataste– Kaiavere–Luua km 2,305 Kaiavere 2 silla ümberehituse ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.