Projekteerimistingimuste andmine riigitee 15 Tallinn–Rapla–Türi km 17,415 asuva Kirdalu ristmiku ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 15 Tallinn−Rapla– Türi km 17,415 asuva Kirdalu ristmiku ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.