Projekteerimistingimuste andmine riigitee 15 Tallinn-Rapla-Türi km 34,44-35,30 ümberehitamiseks ja Mälivere (Rail Baltic OR 1240) viadukti ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet (Transpordiameti õiguseellane) algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 15 Tallinn-Rapla-Türi km 34,44-35,30 ümberehitamiseks ja Mälivere (Rail Baltic OR 1240) viadukti ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.