Projekteerimistingimuste andmine riigitee 15141 Kaalepi‒Lehtmetsa km 8,882 asuva Albu silla ümberehitamiseks

Transpordiamet algatas 19.10.2021 projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 15141 Kaalepi‒Lehtmetsa km 8,882 asuva Albu silla ümberehitamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.