Projekteerimistingimuste andmine riigitee 15208 Kirna‒Poaka km 0,313 asuva Poaka silla (nr 252) ümberehitamiseks

Transpordiamet algatas 19.10.2021 projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 15208 Kirna‒Poaka km 0,313 asuva Poaka silla (nr 252) ümberehitamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.