Projekteerimistingimuste andmine riigitee 16132 Hullo tee km 0,37-0,55 ja riigitee 16130 Sviby sadama tee km 0,26 liiklusohtliku koha kõrvaldamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet annab projekteerimistingimused riigitee 16132 Hullo tee km 0,37-0,55 ja riigitee 16130 Sviby sadama tee km 0,26 liiklusohtliku koha kõrvaldamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.