Projekteerimistingimuste andmine riigitee 17149 Rakvere–Jõepere km 1,65–5,30 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 17149 Rakvere– Jõepere km 1,65–5,30 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.