Projekteerimistingimuste andmine riigitee 18240 Puskaru–Väimela km 8,033-14,856 asuva Raiste– Väimela vahelise lõigu rekonstrueerimise ja riigitee 64 Võru–Põlva km 5,161 asuva Väimela risti ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 18240 Puskaru– Väimela km 8,033-14,856 asuva Raiste–Väimela vahelise lõigu rekonstrueerimise ja riigitee 64 Võru–Põlva km 5,161 asuva Väimela risti ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.