Projekteerimistingimuste andmine riigitee 19101 Audru–Tõstamaa–Nurmsi km 8,838-13,014 asuva Saulepa–Lindi lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 18.10.2021 projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 19101 Audru–Tõstamaa–Nurmsi km 8,838-13,014 asuva Saulepa–Lindi lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.