Projekteerimistingimuste andmine riigitee 19276 Taali−Põlendmaa−Seljametsa km 6,246 Vabrikuküla silla rekonstrueerimiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 19276 Taali−Põlendmaa−Seljametsa km 6,246 Vabrikuküla silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.