Projekteerimistingimuste andmine riigitee 19277 Paikuse–Tammuru km 0,0–5,79 asuva lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 22.10.2021 projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 19277 Paikuse–Tammuru km 0,0–5,79 asuva lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.