Projekteerimistingimuste andmine riigitee 20184 Paeküla‒Vana-Vigala km 12,36-12,60 asuva liiklusohtliku koha kõrvaldamise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas 15.07.2021. a projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 20184 Paeküla‒Vana-Vigala km 12,36-12,60 asuva liiklusohtliku koha kõrvaldamise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.