Projekteerimistingimuste andmine riigitee 24 Tapa–Loobu km 2,279 Valgejõe silla ümberehituse põhiprojekti koostamiseks

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 26 lg 1, § 99 lg 1 ja 2 alusel algatas Maanteeamet projekteerimistingimuste andmise menetluse „Riigitee 24 Tapa-Loobu km 2,279 Valgejõe silla ümberehituse“ põhiprojekti koostamiseks.