Projekteerimistingimuste andmine riigitee 24110 Venevere–Tääksi km 6,879 Mädaoja silla ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 24110 Venevere– Tääksi km 6,879 Mädaoja silla ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.