Projekteerimistingimuste andmine riigitee 24216 Tänassilma–Rebasteoja km 2,738 asuva Rebaste silla ja km 2,794 asuva Rebaste II silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 24216 Tänassilma– Rebasteoja km 2,738 asuva Rebaste silla ja km 2,794 asuva Rebaste II silla rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.