Projekteerimistingimuste andmine riigitee 25 Mäeküla–Koeru–Kapu km 21,25-25,30 Koeru– Kapu lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 25 Mäeküla–Koeru– Kapu km 21,25-25,30 Koeru–Kapu lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lõigete 1 ja 2 alusel.